April 3, 2024
ข่าวไอทีคอมทั่วไป เทคโนโลยี

Mind The Gap แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบการสร้างระยะห่างทางสังคม

Mind The Gap

Mind The Gap จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ที่ทำงานเกือบทั้งหมดของประเทศอังกฤษได้ให้มีการทำงานจากที่บ้านเช่นเดียวกับหลายประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น สำนักงานต่างๆ

เริ่มที่จะให้พนักงานกลับเข้าไปทำงานได้ แต่จะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม ดังนั้น Hack Partners เจ้าหน้าที่ของบริษัท Network Rail จึงได้ออกแบบแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเช็คระยะห่างทางสังคมระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยเรียกแอพพลิเคชั่นนี้ว่าMind The Gap

Mind The Gap

Mind The Gap เป็นการใช้สัญญาณเสียงและบลูทูธ เพื่อตรวจจับว่าผู้ใช้งานใกล้กันเกินไปหรือไม่

การทำงานของแอพพลิเคชั่นMind The Gapคือ เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดมาใช้งานแล้ว สามารถกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลได้ตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดไว้ โดย Mind The Gap นี้จะใช้คลี่นความถี่สูงพิเศษร่วมกับบลูทูธ เพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างโทรศัพท์ ดังนั้นแอพพลิเคชั่นนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ทำงานได้

แอพพิเคชั่น Mind The Gap

นอกจากนี้บริษัทได้ทดสอบแล้วว่าการใช้คลี่นเสียงที่มีความถี่สูงของMind The Gapไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเด็ก สุนัข แมว หรือผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟัง ทั้งนี้Mind The Gapสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน จะไม่มีระบบติดตามตัวผู้คนและจะไม่มีการรวบรวม จัดเก็บ หรือแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่างๆ นั่นหมายความว่านายจ้างจะไม่สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพนักงานได้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยหลักการทำงานของ Mind The Gap นั้นไม่ได้ซับซ้อนเป็นแค่เสียงเตือนเมื่อมีการอยู่ใกล้ชิดกันเกินกว่าระยะห่างที่ภาครัฐกำหนดไว้เท่านั้นเอง

บริษัท Network Rail จึงได้ออกแบบแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเช็คระยะห่างทางสังคมระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยเรียกแอพพลิเคชั่นนี้ว่าMind The Gap

ซึ่งทางบริษัท Network Rail หวังว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้การกลับไปทำงานของบรรดาพนักงานต่างๆ มีความรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทยังมีความหวังว่าด้วยอีกว่า การใช้เทคโนโลยี เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม จะช่วยสร้างความมั่นใจและศักยภาพในการรีสตาร์ทเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

โดยการให้คนกลับมาทำงานในสำนักงานได้มากขึ้น รวมทั้ง แอพพลิเนMind The Gap นี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลพนักงานต่างๆ ที่จะเริ่มกลับไปทำงานให้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการใช้ชีวิตในที่ทำงานก็อาจจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อมีเครื่องช่วยเตือนความจำว่าเราจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน

ข่าวสารไอที 2020 ที่น่าสนใจ การใส่หน้ากากอนามัยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าใน ยุคโควิด-19

Similar Posts