March 29, 2024
เทคโนโลยี

การใส่หน้ากากอนามัยกับการระบุตัวตนผ่าน เทคโนโลยีจดจำใบหน้าใน ยุคโควิด-19

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า คืออีกอย่างของการระบุตัวตนด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าถูกนำมาใช้ในหลายองค์กร ตั้งแต่การตรวจสอบบุคคลผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง การเช็คอินในสนามบิน การลงเวลาเข้าทำงานหรือเข้าเรียนหนังสือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบตรวจสอบบุคคลโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกันแบบการสแกนลายนิ้วมือ การใช้บัตรผ่าน แต่จากการระบาดของไวรัสโควิด-19  การใส่หน้ากากเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ทั้งนี้การใส่หน้ากากกลับเป็นอุปสรรคต่อการระบุตัวตนผ่านเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าได้

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า และการใส่หน้ากากอนามัย เข้ามาช่วยอะไรเราบ้าง?

การระบุตัวตนโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้านั้นมีหลักการคือ ในระบบมีฐานข้อมูลที่เก็บลักษณะใบหน้าของบุคคลทึ่ต้องการตรวจสอบ และเมื่อมีการเดินผ่านเครื่องสแกนใบหน้าก็จะส่งภาพใบหน้าไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลว่ามีใบหน้าตรงกันหรือไม่ แต่เมื่อทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การตรวจสอบบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าจึงได้ยากขึ้น เพราะหน้ากากอนามัยจะปิดจมูก ปาก และบริเวณแก้มบางส่วน มีเพียงดวงตา คิ้ว หน้าผาก และโหนกแก้มเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มองเห็น ซึ่งทำให้ผลการตรวจสอบใบหน้าเกิดความผิดพลาดได้

โดยบริษัท Tech5 ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์การจดจำใบหน้า การสแกนลายนิ้วมือ และการสแกนม่านตาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้จำหน่ายระบบดังกล่าวให้กับลูกค้าตั้งแต่บริษัทด้านการดูแลสุขภาพตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-19 นั้น

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

บริษัทกล่าวว่าการปกปิดใบหน้าบางส่วนนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทต้องเจอมานานแล้วสำหรับกลุ่มที่มีการปกปิดใบหน้าด้วยเหตุผลทางศาสนา หรือการสวมหน้ากากอนามัยในเอเชีย ดังน้นบริษัทจึงสามารถพัฒนาอัลกอริทึมให้สแกนใบหน้าและระบุตัวตนของบุคคลได้ทั้งสวมหน้ากากและไม่สวมหน้ากาก  

แต่ทั้งนี้สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ NIST ของสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าซอฟต์แวร์ที่ Tech5 พัฒนาขึ้นมานั้นยังมีข้อผิดพลาดในการระบุตัวตนของบุคคลที่ใส่หน้ากาก โดยจากการทอสอบตัวอย่างที่ Tech5 ส่งมานั้นพบว่ามีความถูกต้องในการจับคู่ใบหน้าเพียง 50% ของตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบ นอกจากนี้แล้ว NIST ยังได้ทดสอบเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าของบริษัท Trueface ที่ได้นักวิจัยได้ทดลองใช้ภาพดิจิทัลของหน้ากากสีฟ้าอ่อนวางบนใบหน้าของบุคคลในรูปถ่ายวีซ่า ซึ่งยังเกิดข้อผิดพลาดในการจับคู่ใบหน้าเช่นกัน

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

แต่จากการที่ทุกคนต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์มีการวิจัยและค้นพบว่าบนใบหน้าจะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ หน้าผาก ดวงตาและคิ้ว ซึ่งไม่ว่าจะมีอายุมากขึ้น อ้วนขึ้นหรือผอมลง บริเวณดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจดจำใบหน้าและระบุตัวตนได้ถูกต้อง ถึงแม้จะมีการใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม

ติดตามเว็บไซต์ข่าวไอที 2020

ข่าวสารและบทความโรคโควิด19ทำลายมนุษย์ เศรษฐกิจและธุรกิจมาก

Similar Posts