April 2, 2024
เทคโนโลยี

โรคโควิด19ทำลายมนุษย์ เศรษฐกิจและธุรกิจมาก เทคโนโลยี AI จึงมีบทบาทสู่อนาคต

เทคโนโลยีAI

เทคโนโลยี AI สมัยใหม่นั้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีความสำคัญ  โดยเฉพาะช่วงโรคโควิด19ที่กำลังระบาดหนัก  ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี

โรคโควิด19ในช่วงปี พ.ศ. 2563 นี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก  ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 4,000,000 คน นอกจากนั้นยังจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง  ดังนั้นจึงส่งผลทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคโควิด19และผู้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นจำนวนมาก  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย  หรืออาจจะต้องเสี่ยงที่จะต้องติดโรคไปด้วย  ดังนั้น

เทคโนโลยี AI

เทคโนโลยี AI ทำให้มนุษย์เราสะดวกสบายมากขึ้น แบบไหนมาดูกันค่ะ

การนำเทคโนโลยีAIมาใช้ในทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการทำงานของแพทย์และพยาบาลรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลด้วย

เทคโนโลยี AI

ความจำเป็นที่ต้องมีสำหรับเทคโนโลยีAIที่สำคัญสำหรับการรักษาโรคโควิด19

เทคโนโลยีAIในทางการแพทย์ได้เข้ามาช่วยตรวจอาการผู้ป่วยโรคโควิด19ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความจำเป็นมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  เนื่องจากแพทย์และพยาบาลเป็นบุคลากรที่ต้องเจอกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น  เพราะไม่สามารถรองรับความต้องการใช้เครื่องสแกนเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ ได้อย่างเพียงพอ  เนื่องจากการที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก  ในขณะที่มีเครื่องสแกนเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ส่วนใหญ่การสแกนเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่างกายของผู้ป่วยนั้น  เครื่องจะสร้างภาพได้ประมาณ 300 ภาพเป็นอย่างมาก  ซึ่งแพทย์ต้องใช้เวลานานในการตรวจดูภาพเหล่านี้  ในขณะที่แพลตฟอร์มการจับภาพด้วยเทคโนโลยีAIสามารถจดจำภาพได้ในเวลาเพียง 2 วินาทีหลังจากการสแกนแต่ละภาพและประมวลผลการวินิจฉัย 

เพื่อให้แพทย์ได้นำภาพสแกนเหล่านี้มาตรวจสอบ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีAIนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน

เทคโนโลยี AI

โรคโควิด19เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันผ่านระบบทางเดินหายใจได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีมาตราการต่าง ๆ จากรัฐบาลเพื่อควบคุมโรคดังกล่าว  และด้วยเหตุที่ต้องนำเทคโนโลยีAI เข้ามาช่วยจัดการในเรื่องการรักษาและตรวจโรคนั้นก็คือเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีAIยังช่วยสื่อสารผ่านหน้าจอกับผู้ป่วยได้โดยตรงได้อีกด้วย

อย่าลืมติดตาม เทคโนโลยี หรือ ข่าวไอที

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุด…..!!!

← จัดอันดับโทรศัพท์ HUAWEIรุ่นยอดนิยม ในปี 2020

Similar Posts