March 8, 2021
ข่าวไอที เทคโนโลยี

คงเคยได้ยินคำว่า Blockchain กันมาแล้วหรือยังและรู้หรือไม่ว่าคืออะไร

      โดยเริ่มแรกนั้น Blockchain ก็คือสมุดบัญชีที่ทำรายการบันทึกต่างๆ ของสกุลเงิน “bitcoin” นั่นเอง แต่Blockchainนั้นจะมีความพิเศษอยู่ คือ จะเป็นสมุดบัญทึกที่ไม่สามารถแก้ไขรายกายต่างๆได้สามารถเขียนบันทึกได้แค่ในหน้ากระดาษต่อไปเท่านั้นหรือถ้าจะทำการแก้ไขก็สามารถทำได้ยาก สมุดบันทึกนั้นจะเชื่อมโยนกันเป็นลำดับหลายๆ เล่ม อธิบายคือจะเป็นสมุดบันทึกเล่มที่ 1 เล่มที่ 2 เล่มที่ 3 ต่อๆ กันไปนั่นเอง และส่วนสำคัญอีกอย่างก็คือสมุดบันทึกนี้จะทำการบันทึกลงในระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของของข้อมูลและข้อมูลแต่ละชุดก็จะเชื่อมต่อกันนั้นเอง Blockchain ไม่ได้เป็นแค่สมุดบันทึกเพื่อลงข้อมูลของ bitcoin    […]

Read more