October 27, 2020
ข่าวไอที เทคโนโลยี

Hacker รัสเชีย โจมตี โอลิมปิกเกมส์ 2020 และพยายามทำลายระบบงานที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Hacker รัสเชีย โจมตี โอลิมปิก ที่สหราชอาณาจักรได้มีการทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรในการเรียกร้องและต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์ที่อันตรายต่อระบบต่าง ในอนาคต โดยได้อ้างอิงถึงการลาดตระเวนทางไซเบอร์ของหน่วยข่าวกรองทางทหาร GRU ของประเทศรัสเซีย ที่ตรวจพบว่ามี Hacker ของประเทศรัสเซียที่พยายามจะโจมตีระบบงานที่ใช้กับกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2020 แต่ต้องเลื่อนไปเป็นปี 2021 แทน Hacker รัสเชีย โจมตี โอลิมปิก […]

Read more