May 28, 2022
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี กับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกในด้านต่าง ๆ

การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี มีมาทุกยุคทุกสมัย ขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น มันสำคัญต่อโลกมากน้อยเพียงไร และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่อ ระบบต่างๆ บนโลกอย่างไร สถานการณ์โควิดระบาดหนัก ทำให้ทั่วโลก พบกับอุปสรรค ปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน ฯลฯ ข่าวไอที 2020 เพราะว่า เราขับเคลื่อนระบบต่างๆเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีความแม่นยำอย่างมาก ทำให้เราต้องนำนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคโนโลยี ใหม่ๆมาปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นด้านไอทีก็ตาม […]

Read more