July 7, 2022
เทคโนโลยี

นวัตกรรมใหม่ ช่วยเตือนภัยน้ำท่วม เพื่อหาทางป้องกันการเกิดอุทกภัยใหญ่ในภายภาคหน้า

นวัตกรรมใหม่ ช่วยเตือนภัยน้ำ

นวัตกรรมใหม่ ช่วยเตือนภัยน้ำท่วม ด้วยความที่ประเทศของเราเป็นประเทศที่มีความชื้นสูงและมีฝนตกต่อปีค่อนข้างมาก ข้อดีคือการที่เราสามารถปลูกพืชพรรณได้ดีแถมมีน้ำให้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ แต่ข้อเสียคือการเกิดอุทกภัยที่ทำลายความเสียหายให้กับบ้านเรือนรวมถึงพืชผลไร่นาต่าง ๆ อีกด้วย ยิ่งปีไหนที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแต่ระบบการระบายน้ำไม่ดียิ่งทำให้ปัญหาอุทกภัยยืดเยื้อสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อปี 2012 ที่เกิดปัญหาอุทกภัยใหญ่ขึ้นเพราะการระบายน้ำไม่ดี ทั้งยังคาดการณ์เกิดกับปริมาณน้ำฝนไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องมาเยียวยากันอย่างยากลำบาก ตอนนี้ประเทศของเราจึงได้เน้นไปที่ นวัตกรรมใหม่ช่วยเตือนภัยน้ำท่วม!

นวัตกรรมใหม่ ช่วยเตือนภัยน้ำ

นวัตกรรมใหม่ ช่วยเตือนภัยน้ำท่วม ที่เกิดจากการค้นคว้าของหลายมหาวิทยาลัยด้วยกัน

นวัตกรรมใหม่ช่วยเตือนภัยน้ำท่วม เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการค้นคว้าของหลายมหาวิทยาลัยด้วยกัน เพื่อหาทางป้องกันการเกิดอุทกภัยใหญ่ในภายภาคหน้า โดยใช้ข้อมูลการเกิดอุทกภัยต่าง ๆ ในอดีตเป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดหาวิธีการในการควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุดในอนาคต เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดอุทกภัยได้แก่ เครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดา เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ เครื่องวัดความชื้นในดิน เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ และเสาวัดระดับน้ำ และสุดท้ายสถานีเฝ้าระวังและเตือนภัย

นวัตกรรมใหม่ ช่วยเตือนภัยน้ำ จากมหาวิทยาลัย

โดยการเตือนภัยขั้นต้นจะเป็นการเตือนภัยด้วยสัญญาณ ประกาศให้ชาวบ้านทราบทั่วกันผ่านทางสื่อต่าง ๆ ตามยุคสมัย โดยสัญญาณเตือนภัยสีเขียวคือระดับต้นให้คอยเฝ้าระวัง สัญญาณเตือนภัยสีเหลืองคือระดับกลางให้เตรียมพร้อมในการอพยพทุกเมื่อ และสัญญาณเตือนภัยสีแดงคือระดับสูงให้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ซึ่งทางการได้มีการจัดสถานที่ให้ทราบอยู่แล้วว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมต้องอพยพไปที่ใดได้บ้าง เกณฑ์ในการวัดมีดังนี้ สถานีบน สถานีกลาง สถานีล่าง ซึ่งจะแจ้งเตือนหากมีน้ำไหลหลากเฉียบพลันหรือดินถล่มเกิดขึ้น

นวัตกรรมใหม่ ช่วยเตือนภัยน้ำ สัญญาณ

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมใหม่ช่วยเตือนภัยน้ำท่วมเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากเนื่องจากสาเหตุหลักมาจากความไม่มีเสถียรภาพของท่อระบายน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติม แต่พื้นฐานของเมืองยังเป็นเช่นเดิมตั้งแต่ในอดีตและไม่มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ดีขึ้น การจะปรับแก้โครงสร้างท่อระบายน้ำทั้งหมดคงต้องใช้เวลาอีกมากแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าดูและระวังตามสถานการณ์น้ำท่วมในอนาคต นอกจากนี้ในต่างจังหวัดเช่นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการเกิดน้ำป่าอยู่บ่อยครั้งในช่วงหน้าฝนก็ยังคงไม่ได้รับการให้ความสนใจเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามหวังว่าในอนาคตจะมีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถหยุดยั้งการเกิดอุทกภัยที่สร้างความเสียหายเหล่านี้ได้

ฝากกดติดตามข่าวไอที 2020
ข่าวสารที่น่าสนใจเมื่อ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามนุษย์อย่างเราจะปรับตัวอย่างไรในยุคปัญจุบัน

Similar Posts