February 22, 2024
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี กับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกในด้านต่าง ๆ

เทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี มีมาทุกยุคทุกสมัย ขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น มันสำคัญต่อโลกมากน้อยเพียงไร และการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่อ ระบบต่างๆ บนโลกอย่างไร สถานการณ์โควิดระบาดหนัก ทำให้ทั่วโลก พบกับอุปสรรค ปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน ฯลฯ ข่าวไอที 2020 เพราะว่า เราขับเคลื่อนระบบต่างๆเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีความแม่นยำอย่างมาก ทำให้เราต้องนำนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคโนโลยี ใหม่ๆมาปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นด้านไอทีก็ตาม ทำให้เกิดเทรนด์ในด้านนี้ขึ้นมา และไม่แน่ในอนาคตข้างหน้า โลกธุรกิจจะต้องอาศัยเทรนด์เหล่านี้ก็เป็นไปได้

เทคโนโลยี

5 เทรนด์ เทคโนโลยี ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตมีอะไรบ้าง

  • Smart Assistant (ผู้ช่วยอัจฉริยะ) ทุกคนคงคุ้นหูกับคำว่า เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ระบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่เราในการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต หรือสั่งการต่างๆได้ง่ายๆ ที่นิยมใช้กันก็มี Google Assistant, Amazon Alexa และ Siri
  • การเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูง 5G  การพัฒนาระบบ 5G นี้ถือว่ามีความสำคัญมากในอนาคตเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 4G ถึง 10เท่าเลยทีเดียว คาดว่าในอนาคตการเชื่อมต่อด้วยระบบ 5G จะครอบคลุมกว่า 80% ของประชากรโลก และกลุ่มธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี นี้ก็คือ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจสื่อ เช่น ทีวี และ ดิจิทัล
เทคโนโลยี - Cloud Computing
  • Cloud Computing (คอมพิวเตอร์คุณภาพสูง) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรองรับการทำงานของผู้ใข้งาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การติดตั้งฐานข้อมูล ด้วยการประมวลผลแบบ Cloud ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์และใช้แอปจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ลิงค์กับอินเตอร์เน็ต
  • Advanced Robotics (หุ่นยนต์ขั้นสูง) ก็คือหุ่นยนต์อัจฉริยะ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเอง ช่วยในการทำงานที่ละเอียดอ่อน เช่นการผ่าตัดที่เป็นแผลเล็กๆ เป็นต้น ในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจจะเห็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างโดยมนุษย์มากยิ่งขึ้น
  • Biometric Technology (ระบุตัวตน) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรค่าเอกลักษณ์จำแนกตามบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ หรือชีวภาพของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ใบหน้า เสียง ตา มือ หรือ แม้แต่ลายเซ็น มาวิเคราะห์ เพื่อระบุหรือยืนยันตัวตน
เทคโนโลยี - Advanced Robotics

โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายให้ประชากรชาวโลกอย่างพวกเรา ต้องตระหนักและก้าวให้ทันมัน พวกเรามาเปลี่ยนเพื่ออนาคตกัน ( Change for the future )

Similar Posts