July 3, 2024
เทคโนโลยี

5 Item เทคโนโลยีช่วยทำงาน Work from home ที่มาช่วยงานให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคโนโลยีช่วยทำงาน

เทคโนโลยีช่วยทำงาน กระแสของการทำงานที่บ้าน การเรียนที่บ้านมาแรงมาก ๆ แต่ในบทความนี้จะโฟกัสไปที่การทำงานที่บ้าน หรือ Work from home นั้นเอง เนื่องจากหลายคนจำเป็นต้องทำงานและส่วนใหญ่วัยทำงานเป็นวัยที่ยังไม่เข้าใจในเทคโนโลยีช่วยทำงานมากนัก บางคนกำลังเรียนรู้ เนื่องจากโลกพัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากโรค Covid-19 ระบาดนี้ ทำให้หลายคนต้องปรับตัวกะทันหันส่งผลให้การทำงานไม่รู้จะเริ่มจากไหน ในบทความนี้คำตอบให้ทุกคน

เทคโนโลยีช่วยทำงาน

5 เทคโนโลยีช่วยทำงาน สำหรับคนที่ Work from homeในช่วง Covid-19

  • เครื่องปริ้น สำหรับคนที่ต้องทำงานเอกสาร การอ่านข้อมูลหน้าจอนาน ๆ ตาล้ามาก รวมไปถึงการทำงานบางชิ้น ต้องมีข้อมูลที่ปริ้นออกมาและนำสั่งทางขนส่งต่าง ๆ เทคโนโลยี เพื่อให้การทำงานมันเดินต่อได้ ตัวอย่าง การแจ้งความดำเนินคดี การส่งหมายศาล ต้องมีการปริ้นเอกสารและจัดส่งนั้นเอง
เทคโนโลยีช่วยทำงาน -คอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก สำหรับการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อมูลง คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางไกล รวมไปถึงการใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ ข้อที่ควรพิจารณามากที่สุดในการใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานนี้ คือ เครื่องมีสเปคการทำงานตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้งานใช้นั้นเอง
  • อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันแรงสุดที่ 5G การทำงานที่บ้านขาดไม่ได้เลย คือ อินเทอร์เน็ต เพราะไม่มีดังกล่าวก็เท่ากับไม่สามารถทำงานอะไรได้เลย ข้อพิจารณา ต้องใช้ความแรงที่ปัจจุบัน บางครั้งการใช้อินเทอร์เน็ตช้า ข้อมูลขาดการอัพเดต แน่นอน! เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้เลย
เทคโนโลยีช่วยทำงาน -ไมค์
  • หูฟัง บางคนประชุมเพื่อป้องกันเสียงไปรบกวนคนในบ้าน บางที่สามีภรรยา ต้องทำงานที่บ้านมีการประชุมพร้อมกัน การเปิดลำโพงดัง ๆ ย่อมรบกวนกันอยู่แล้ว ซึ่งการมีหูฟัง สามารถเป็นเทคโนโลยีช่วยทำงาน เกี่ยวกับการประชุมหรืออบรมได้ดีเลยทีเดียว
  • ไมค์ บางคนมองว่าไม่จำเป็น แต่การสื่อสารทางไกลข้อควรระวังมีเยอะ เช่น อินเทอร์เน็ตช้าเสียงสะดุด การพูดมีเสี่ยงแทรก ดังนั้นเพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้า การใช้ไมค์จะทำให้การออกเสียงและส่งไปยังผู้รับสารมีประสิทธิภาพมากกว่า ผู้ฟังมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ตรงกัน งานย่อมเดินไปไวมากกว่าเดิม ที่สำคัญให้เปรียบเทียบกันในด้านราคาด้วย

Similar Posts