February 22, 2024
เทคโนโลยี

สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นในอนาคต

สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล เมื่อสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่อนุมัติให้มีการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ และไบโอเอ็นเทค ซึ่งกลายเป็นความหวังของหลายๆ ประเทศที่คาดหวังว่ากิจกรรมต่างๆ ทั่วโลกจะกลับคืนสู่สภาพปกติได้ แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการฉีดวัคซีน ก็คือสิ่งที่จะบ่งบอกและพิสูจน์ว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ครบถ้วนเรียบร้อย ก่อนที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยสิ่งหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจ คือ สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล ที่จะให้ทุกคนต้องมีและสามารถตรวจสอบได้ก่อนการเดินทางไปที่ต่างๆ

สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล

สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล สิ่งหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจที่ทุกคนต้องมี

เพราะถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสถานที่ต่างๆ และเป็นการป้องกันกลุ่มคนส่วนใหญ่ไม่ให้อยู่ในความเสี่ยง หากมีคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ แต่สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนดิจิทัลนั้นเป็นเพียงแนวความคิดของกลุ่มธุรกิจเท่านั้น  โดยรัฐบาลอังกฤษยังไม่ได้สนับสนุนแนวความคิดนี้ เนื่องจากการประกาศใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นั้น อาจจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบการทำงาน และต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนด้วย ตลอดจนรัฐบาลยังไม่ได้มีแผนในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามรัฐบาลอาจจะพิจารณาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นในการติดตามตัวแทน

สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล สิ่งหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจ

ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับความเหมาะสมในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสังคมจากมาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้าน การติดตั้งแอพพลิเคชั่นติดตามตัว การกำหนดช่วงเวลาออกจากบ้าน เป็นต้น ที่ทำให้ประชากรของหลายประเทศมีการต่อต้านมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจต่างๆ กลับต้องการให้ลูกค้าที่จะใช้บริการ มีการใช้สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนดิจิทัล

สมุดบันทึกการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัล อาจจะเป็นสิ่งจำเป็น

เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าลูกค้าเหล่านั้นจะไม่เป็นผู้แพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 จนส่งผลให้ธุรกิจจะต้องหยุดชะงักไปอีกครั้งจากการแพร่ระบาด อย่างเช่นสายการบินต่างๆ ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบิน หากผู้โดยสารที่ไม่มีสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนดิจิทัล ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายให้ความเห็นว่าสมุดบันทึกการฉีดวัคซีน อาจจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและผิดกฎหมายได้

สามารถพบข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับเราได้ที่นี่ ข่าวไอที 2020
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ โรคโควิด19ทำลายมนุษย์ เศรษฐกิจและธุรกิจมาก เทคโนโลยี AI จึงมีบทบาทสู่อนาคต

Similar Posts