March 29, 2024
เทคโนโลยี

ประเทศอินเดียใช้ หุ่นยนต์ช่วยการทำงานในโรงพยาบาล ระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

หุ่นยนต์ช่วยการทำงานในโรงพยาบาล

การนำ หุ่นยนต์ช่วยการทำงานในโรงพยาบาล ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงเป็นอันดับสองของโลก ประมาณ 8.8 ล้านคน ซึ่งทำให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นการนำหุ่นยนต์มาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย

หุ่นยนต์ช่วยการทำงานในโรงพยาบาล

หุ่นยนต์ช่วยการทำงานในโรงพยาบาล หลังจากบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

จึงเป็นอีกทางเลือกของประเทศอินเดีย โดยที่ Inveto Robotics บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองบังกาลอร์ได้ออกแบบหุ่นยนต์จำนวน 3 ตัว เพื่อมาช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล ตั้งแต่การทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิว การตอบคำถามของผู้ป่วย และการให้ปรึกษาทางวิดีโอกับแพทย์ผู้รักษา ทั้งนี้โมเดลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Mitra ที่เป็นชื่อในภาษาฮินดีมีความหมายว่าเพื่อน มีราคาประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3 แสนบาท

โดย Mitra เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ที่จะช่วยในการจดจำชื่อและใบหน้าของผู้ป่วยที่ได้มีการสื่อสารกับหุ่นยนต์ นอกจากนี้แล้ว Mitra ก็ยังสามารถที่เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระและไปได้ทุกจุดของโรงพยาบาล อีกทั้งมีกล้องและหน้าจอสำหรับทำวิดีโอคอลที่ติดตั้งบริเวณหน้าอก เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับครอบครัวและแพทย์ผู้ทำการรักษาได้

ประเทศอินเดียใช้ หุ่นยนต์ช่วยการทำงานในโรงพยาบาล

ส่วนหุ่นยนต์ Mitra2 ติดตั้งใช้งานที่โรงพยาบาล Yatharth ในเมืองนอยดา ที่เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย เพื่อนำมาช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยบริเวณทางเข้าโรงพยาบาล และอีกตัวถูกติดตั้งอยู่ในห้องผู้ป่วยหนัก ซึ่ง Mitra2 ที่อยู่ให้ห้องผู้ป่วยหนักนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับครอบครัวผ่านวิดีโอสตรีมและครอบครัวก็สามารถเห็นบรรยากาศภายในห้องผู้ป่วยเสมือนกับได้ไปเยี่ยมภายในห้องด้วยตัวเอง ซึ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน โดยทุกครั้งที่มีการตรวจและให้คำปรึกษาระหว่างแพทย์และคนไข้จะต้องใช้ม่านกั้นไว้ทุกครั้ง

หุ่นยนต์ช่วยการทำงานในโรงพยาบาล ระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้แล้ว Inveto Robotics ไม่ใช่บริษัทแรกที่ผลิตหุ่นยนต์เพื่อมาใช้งานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังมี Milagrow Robotics บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน ก็ได้ส่งหุ่นยนต์ทำความสะอาดจำนวน 5 ตัว ไปช่วยงานด้านความสะอาดในโรงพยาบาล หรือจะเป็น Asimov Robotics บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์จากเมืองเกรละ ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ก็นำหุ่นยนต์มาช่วยในการจ่ายยาและความสะอาดภายในโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน

สามารถกดติดตาม เทคโนโลยี
ข่าวสารไอทีที่น่าสนใจ เทคโนโลยีจดจำใบหน้าใน ยุคโควิด-19

Similar Posts