September 25, 2021
ข่าวไอที ข่าวไอทีคอมทั่วไป คอมพิวเตอร์ PC เทคโนโลยี

งานเข้า! LinkedIn ถูกแฮกอีกรอบ เสียข้อมูลผู้ใช้กว่า 700 ล้านบัญชี

            LinkedIn แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้านธุรกิจถูกแฮกเกอร์มือดีเจาะเข้ามาข้อมูลเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทเคยถูกแฮกข้อมูลมาแล้วครั้งหนึ่ง จนมีข้อมูลผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านบัญชีถูกขโมยไปขายต่อในตลาดมืด ขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ข้อมูลผู้ใช้มากกว่า 700 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 92% ของจำนวนบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด ถูกแฮกเกอร์ขโมยออกไปอย่างลอยนวล LinkedIn ถูกแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลผู้ใช้ไปทิ้งสิ้น 756 ล้านบัญชี             ย้อนกลับไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาLinkedIn แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ได้ถูกแฮกเกอร์ปริศนาโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลผู้ใช้กว่า 500 ล้านบัญชีไปได้แบบลอยนวล […]

Read more