July 6, 2022
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำ ความท้าทายใหม่จากบิล เก็ตส์! ที่นักวิจัยหาทางการแก้ไขปัญหา

เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำ

เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำ ปัญหาห้องน้ำขาดแคลนในพื้นที่ชนบทหรือที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่ตอบโจทย์ เพราะการสร้างสุขาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและใช้อุปกรณ์รวมถึงพื้นที่ในการสร้าง โดยเฉพาะท่อระบายน้ำเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างที่ระบายสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จากการที่เราขับถ่ายออกไป ซึ่งในพื้นที่ชนบทและห่างไกลเป็นไปได้ยากที่จะมีการเข้าถึงของท่อระบายน้ำทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนตามชนบทจะมีห้องน้ำดี ๆ เมื่อไม่มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะก็ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โดยทุก ๆ ปีจะมีคนเกือบล้านคนที่ต้องเสียชีวิตจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนของเสียจากการขับถ่ายของมนุษย์ เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำความท้าทายใหม่จากบิล เก็ตส์!

เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำ

ในการพัฒนา เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำ ที่ใช่ได้จริงออกมาน่าจะเป็น 2 อย่างดังนี้

เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำความท้าทายใหม่จากบิล เก็ตส์! ที่บอกว่าเป็นความท้าทายเพราะตอนนี้แม้จะมีนักวิจัยมากมายที่ร่วมเสนอหนทางการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขากันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีการค้นพบเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้จริงเลย เทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อและสร้างห้องน้ำไร้ท่อออกมาได้จริงน่าจะเป็นสองอย่างนี้คือ Membrane และ Biomass Controls

เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำ -จากบิล เก็ตส์!

1. Membrane – เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำความท้าทายใหม่จากบิล เก็ตส์ โดยเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่นำเสนอโดยมหาวิทยาลัย South Florida ที่มีการคิดค้นเยื่อตัวหนึ่งซึ่งสามารถย่อยสลายของเสียของมนุษย์ได้เองโดยที่เราไม่ต้องทิ้ง ทว่า Membrane นั้นเหมาะสำหรับการใช้งานน้อยครั้งไม่เหมาะกับการใช้หลาย ๆ ครั้งเพราะเยื่อจะไม่สามารถย่อยสลายได้ทัน

Membrane และ Biomass Controls

2. Biomass Controls – เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำความท้าทายใหม่จากบิล เก็ตส์ ส่วนเจ้า Biomass Controls เป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นจากมหาวิทยาลัยเดียวกันโดยเป็นการใช้ความร้อนในการกำจัดของเสียทั้งหมด นวัตกรรมนี้มีความเข้าท่าและความน่าจะเป็นมากกว่าแต่ก็ไม่เหมาะกับการใช้ในครัวเรือน เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ใหญ่ เช่น คนทั้งหมู่บ้าน และของเสียหลังจากที่คนขับถ่ายจะถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้คนได้ใช้ทำการเกษตรต่อไปได้ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี Biomass Controls ก็มีขนาดที่ใหญ่เกินไป ไม่สามารถนำมาใช้ในพื้นที่จริงได้จึงยังคงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากันต่อไปให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต

เทคโนโลยีสุขาไร้ท่อระบายน้ำความท้าทายใหม่จากบิล เก็ตส์! ก็ยังคงเป็นความท้าทายอยู่ในทุกวันนี้และบิล เก็ตส์ก็ได้เสนอให้คนที่มีไอเดียต่าง ๆ ได้ส่งผลงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขาไร้ท่อเข้ามาเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในชนบทได้จริงในอนาคต

ติดตามเว็บไซต์ข่าวไอที 2020

Similar Posts