August 10, 2022
มือถือ

วิธียืดอายุการใช้งานสมาร์ทโฟน อย่างไรถึงจะให้อยู่ได้นาน ๆ

วิธียืดอายุการใช้งานสมาร์ทโฟน

                วิธียืดอายุการใช้งานสมาร์ทโฟน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนตามรุ่นที่ออกใหม่ตลอดเวลา และอยากยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต้องเข้าใจการดูแลสมาร์ทโฟนอย่างถูกต้อง พร้อมกับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด วงการไอที มือถือ ซึ่งอันที่จริงก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากนัก เพียงแค่บางครั้งเราลืมใส่ใจเรื่องพวกนี้ไป แล้วก็กลายเป็นคนเร่งให้สมาร์ทโฟนเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควรเสียเอง วิธีการดูแลที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับสมาร์ทโฟนจากทุกค่ายและใช้ได้ทุกรุ่น

วิธียืดอายุการใช้งานสมาร์ทโฟน

วิธียืดอายุการใช้งานสมาร์ทโฟน ด้วยการระวังความชื้น

          จำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่เป็นมิตรกับน้ำอย่างแท้จริง ข้อแรกของการยืดอายุการใช้งานจึงเป็นการหลีกเลี่ยงความชื้นทุกชนิด โดยเฉพาะละอองน้ำขนาดเล็กที่จะเข้าไปในตัวเครื่องได้ง่ายกว่า แม้ว่าสมาร์ทโฟนของเราจะมีคุณสมบัติกันน้ำ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะกันน้ำได้ในทุกกรณี การนำสมาร์ทโฟนเข้าไปอาบน้ำด้วย หรือไปอยู่ในที่มีไอน้ำมากจึงค่อนข้างอันตราย การชาร์จไฟสมาร์ทโฟน แบบเข้าใจผิดที่อาจทำให้ส่งผลเสียตามมา

วิธียืดอายุการใช้งานสมาร์ทโฟน อย่างไร

ยืดอายุการใช้งานด้วยการทำความสะอาด

          ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองจะเข้าใจเรื่องนี้ดี ถึงแม้เราจะสวมเคสและติดฟิล์มไว้แล้ว เครื่องก็ยังสะสมสิ่งสกปรกได้อยู่ ลำดับถัดมาของการยืดอายุการใช้งานจึงเป็นเรื่องการทำความสะอาด ทุกช่วง 2-3 อาทิตย์ควรทำความสะอาดอย่างละเอียดสักครั้งหนึ่ง ด้วยการเช็ดคราบไขมันบริเวณหน้าจอ ดูดหรือปัดฝุ่นตามช่องเสียบต่างๆ รวมถึงเช็ดเคสที่สวมใส่ด้วย

วิธียืดอายุการใช้งานสมาร์ทโฟน- ด้วยการรีเซ็ตเครื่อง

ยืดอายุการใช้งานด้วยการรีเซ็ตเครื่อง

          ทุกวันที่เราใช้สมาร์ทโฟนมันจะมีการเก็บสะสมข้อมูลไว้มากมาย การหมั่นรีเซ็ตเครื่องพร้อมลบขยะออกไปบ้างจึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้ดี โดยเราสามารถทำได้ทุกวันตอนเข้านอน หรือจะทำตอนที่สะดวกก็ได้ สัญญาณหนึ่งที่เตือนว่าเราควรรีเซ็ตเครื่องได้แล้ว ก็คือเครื่องทำงานช้าเกินไป แอปพลิเคชันทำงานไม่เสถียรเหมือนเดิม ตลอดจนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ไม่ปกติด้วย

Similar Posts