July 5, 2022
ข่าวไอที มือถือ

ประเทศอินเดียห้ามให้มีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น PUBG Baidu ที่เชื่อมโยงกับประเทศจีน

แอพพลิเคชั่น PUBG-Baidu

แอพพลิเคชั่น PUBG Baidu จากความตึงเครียดระหว่างประเทศอินเดียและประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งในดินแดนพิพาทตามแนวชายแดนเทือกเขาหิมาลัย ที่มีพรมแดนติดกัน ทำให้รัฐบาลประเทศอินเดียมีความกังวลในเรื่องของความมั่นคง จึงได้ประกาศห้ามการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงกับประเทศจีน โดยมีแอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง Tik Tok ที่เป็นของบริษัท ByteDance  หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท Tencent อย่าง Wechat Work และ PUBG Mobile และนอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามใช้งานในประเทศอินเดีย ได้แก่ Baidu ผู้ให้บริการซอฟแวร์และการค้นหาข้อมูลรายใหญ่จากจีน แอพสแกนนามบัตร CamCard แอพชำระเงิน Alipay ของ Alibaba และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ช Taobao รวมถึงแอพพลิเคชั่นอื่นๆ อีกกว่า 100 รายการ ที่ถูกห้ามใช้ในประเทศอินเดีย ทั้งนี้บริษัท Tencent และ Ant Group ยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

แอพพลิเคชั่น PUBG

อินเดียที่ห้ามใช้งาน แอพพลิเคชั่น PUBG Baidu และอีก 100 แอพพลิเคชั่น

โดยกระทรวงสารสนเทศของอินเดียได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่บางรายการใน Android และ iOS จำนวนมาก โดยมีการใช้งานในทางที่ผิดข้อตกลงเพื่อขโมยและส่งข้อมูลของ users โดยไม่ได้รับอนุญาตไปยัง server ที่อยู่นอกประเทศ โดยเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่น่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ที่จะส่งผลต่ออำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งอินเดีย และความสงบของประชาชน ดังนั้นจึงประเทศอินเดียต้องห้ามการใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวก่อนที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศได้

 Baidu

ตามรายงานการวิเคราะห์ของบริษัท AppAnnie พบว่า ช่วงครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2020 ของประเทศอินเดีย PUBG เป็นแอพพลิเคชั่นอันดับต้นๆ ที่ถูกดาวน์โหลดมากกว่า 54 ล้านครั้ง และมีการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคถึง 15.2 ล้านดอลลาร์ ทั้งจากการดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Google Store

แอพพลิเคชั่น PUBG

ทั้งนี้สำนักงานข่าวแท็บลอยด์ของประเทศจีนอย่าง Gobal Times ให้ความเห็นว่ารัฐบาลอินเดียยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการห้ามใช้งานแอพพลิเคชั่นจากจีน อีกทั้งยังได้อ้างอิงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีชาวจีนได้ระบุว่า การประกาศของประเทศอินเดียที่ห้ามใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนั้น เป็นความพยายามโดยมีเจตนาที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนออกไปจากความล้มเหลวในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย

ข่าวสารไอทีที่น่าสนใจแจ็คหม่า สุดยอดเจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซผู้ให้กำเนิด Alibaba

Similar Posts